Kruszywa

Kruszywo budowlane jest materiałem używanym we współczesnym budownictwie w bardzo dużych ilościach. Jest wykorzystywane do produkcji betonów, zapraw, materiałów budowlanych, nawierzchni drogowych oraz podkładów drenażowych. Trwałość oraz bezpieczeństwo wznoszonych obiektów budowlanych w znacznej mierze zależy od jego jakości. 

Kruszywa najczęściej pozyskiwane są metodami kopalnianymi, ale można pozyskać je również w wyniku recyklingu.

Kruszywa ze względu na sposób pozyskiwania dzielimy na naturalne i sztuczne:

  1. Kruszywa naturalne pochodzenia mineralnego – uzyskuje się je dzięki ich rozdrobnieniu wskutek erozji skał, bądź poprzez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, które występują w przyrodzie w postaci luźnych okruchów i odłamów skalnych. Można pozyskać je metodą odkrywkową w kopalniach piasku i żwiru oraz z dna rzek i jezior.
  2. Kruszywa sztuczne można uzyskać w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji kruszyw mineralnych lub odpadowych.

Do najbardziej popularnych kruszyw budowlanych zalicza sie żwir oraz piasek.


1. Żwir – naturalne kruszywo złożone z różnych skał i minerałów. Może być wydobywany w żwirowniach, w procesie pogłębiania koryta rzek oraz z dna morskiego.

W budownictwie wykorzystywany jest żwir o średnicy od 2 – 62 milimetrów

  • Żwir 2- 8 mm ma zastosowanie w produkcji cienkich i średnich wylewek betonowych.Służy również do produkcji betonów, galanterii betonowych oraz małej wielkości prefabrykatów betonowych.
  • Żwir 8 -16 mm wykorzystuje się do produkcji prefabrykatów betonowych o średniej wielkości oraz wyrobu średnich i grubych wylewek ( szczególnie do produkcji schodów, fundamentów i stropów ). Wykorzystywany jest także jako ozdobny materiał ogrodów.
  • Żwir 16 – 32 mm ma zastosowanie w melioracji ogrodów i wokół posesji jako materiał na nawierzchnię.

2. Piasek jest luźną skałą osadową, składającą się z ziaren mineralnych nie związanych z spoiwem. Wielkość jednego ziarno może wahać się od 0,5 – 2 mm.Piasek do celów budowlanych pozyskiwany jest poprzez wydobycie w odkrywkowych kopalniach piasku ( piaskownie ) oraz przy pogłębianiu rzek.

Dla branży budowlanej podstawowe znaczenie ma wielkość ziaren. Z tego w względu wyróżnia się dwa rodzaje piasku: 

  • piasek płukany, który jest pozyskiwany w sposób naturalny bądź w procesie płukania w specjalnych zakładach przeróbki kruszywa. Ten rodzaj piasku wyróżnia się dużą zawartością krzemionki. Z tego powodu jest wykorzystywany na szeroką skale w budownictwie. Ze względu na wysoka jakość stosuje się go do produkcji wysokiej marki betonów i galanterii betonowej. Ponadto ma zastosowanie w zaprawach murarskich w wykonawstwie specjalistycznych robót inżynieryjnych.

  • Piasek budowlany jest surowcem pozyskiwanym bezpośrednio ze złoża. Służy on do wykonawstwa ziemnych robót budowlanych oraz zapraw murarskich.

  • Pospółka wykorzystywana jest do uzyskiwania piasku płukanego i żwirów. Oprócz tego ma również bezpośrednio zastosowanie w budownictwie.


Jednym z elementów ubocznych podczas budowy domu również zaliczanym do materiałów sypkich jest humus. Zanim powstanie dom musimy przygotować teren. Zanim wylejemy fundament, musimy zacząć od zdjęcia humusu.

Co to jest humus?

Humus jest to około 30- sto centymetrowa wierzchnia warstwa organicznych, przeważnie roślinnych, bezpostaciowych szczątków w różnym stopniu rozkładu, nagromadzonych w glebie bądź na jej powierzchni.

Humus przyda sie po zakończeniu budowy. Ziemię tą jak najbardziej wykorzystać można do adaptacji ogrodu. Humus jako ziemia idealnie nadaje się do uprawy warzyw, kwiatów oraz trawników.

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!